Content driven place making

Voii Studios skapar områdesstrategier & driver kurerade koncept åt er som fastighetsägare som anpassas till platsen ni vill bygga. Vi erbjuder alla steg som behövs för att marknadsföra och utveckla en plats eller en fastighet. Vår målsättning är att skapa härliga områden med spännande och relevant innehåll som i förlängningen ökar attraktivitet och fastighetens värde.

Dream big or keep it small, we got you. —

Bolag vi har haft glädjen att jobba med

Vårt erbjudande är aktiv platsutveckling

The Voii way

Vi arbetar med aktiv platsutveckling genom att utveckla STRATEGIER som gör fastigheter, områden och destinationer mer attraktiva. Vårt mål är att skapa en gemensam vision för samarbete och tydlighet mellan alla parter och intressenter. Arbetet resulterar i styrdokument och riktlinjer för snabba beslut.

Vi utvecklar även unika AFFÄRSKONCEPT inom olika branscher som dockas in i den framtagna strategin. Koncept som attraherar nya kunder, främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Förbättrad konkurrenskraft och samarbeten skapar framgångsrika destinationer och platser.

Vi erbjuder en rad tjänster inom DRIFT. Vi hjälper er att säkra upp att ert egna koncept eller reception alltid presterar. Vi tar hand om allt från dagliga rutiner, personal och aktivering till utveckling. Detta säkerställer att konceptet kontinuerligt blir bättre och mer framgångsrikt.

Våra tjänster

Vi tar fram en idé som kombinerar funktion, design och användarupplevelse för att skapa en unik produkt eller tjänst. Det inkluderar allt från att identifiera användarbehov till prototypeutveckling, design, marknadsföring och lansering.

Konceptutveckling

Vi sköter den löpande och operationella driften av ert konceptet. Samt tar öven ansvar och vidareutvecklar konceptet efter behov.

Drift & vidareutveckling

Innehållet vi skapar hos er är alltid relevant och stärker konceptet som helhet för att locka fler besökare eller kunder samt skapar en positiv effekt för helheten.

Aktiv konceptaktivering

Vill du som fastighetsägare skapa ett mer attraktivt område för befintliga och nya hyresgäster?

Områdesstrategi

Vi tar fram strategier som främjar platsens vision och lockar människor att spendera sin tid här. Detta gör vi i olika steg som nulägesanalys och platsbesök.

Innovativa koncept

Vi tar fram och utvecklar kurerade koncept som kompletterar utbudet i området ni vill skaka liv i. Målet är att skapa spännande innehåll, attraktivitet och dragningskraft.

Platsaktiveringar

Mer eller mindre tillfälliga events och nedslag som skapar liv och rörelse. Med våra olika typer av aktiveringar ökar antalet footfalls och bidrar till att området blir en destination och ett attraktivt läge för nya hyresgäster.

Teknisk integration

Tillsammans med våra partners identifierar vilken tekniskt innehåll som krävs, hanterar och implementerar teknik som betalsystem, belysning, ljud, etc.

Team

Vi rekryterar rätt personer, skapar tydliga målsättningar, struktur, bygger upp en laganda och en utvecklande arbetsmiljö med driv och resultatinriktning.

Community/Marknadsföring

Vi identifierar målgruppen, skapar gemenskap och syfte. Vi säkrar upp med marknadsföring och spridning av communityn på sociala medier eller andra plattformar.

Sagt om oss

“Vi gläder oss åt att ha en destination som Beyond Us i Malmö City. Konceptet bidrar med en färgstark och unik mötesplats med sin kombination av annorlunda butik, konferens & workspace, postservice och ett riktigt bra cafe. Med uteserveringen och fina utsmyckningar bidrar Beyond Us även till att göra Södertull extra välkomnande för alla.”

Pia Sandin

Malmö City

"Alltid och utan undantag snabb, engagerad, personlig och superproffsig i alla kontakter, både med oss som leverantörer och med kunder på plats i butik. Dessutom lösningsorienterade och rent allmänt superhärliga människor!"

Cecilia Blankens

Blankens

"Jag är så imponerade över hur fint och inspirerande det är på Beyond Us i Malmö. Det är också väldigt roligt att se hur väl våra produkter tas om hand i den fysiska miljön och hur de visar en annan sida av produkterna när de displeyas tillsammans med andra varor och varumärken."

Emmy Ljungvall

Försäljningschef, Lagerhaus

"Voii studios är en fröjd att arbeta med. De hjälper en att omvandla svävande tankar till konkret underlag på papper. Petra och Frida är inlyssnande, professionella och passionerade och kan skapa fantastiska miljöer som är byggda för att människor ska trivas. Voii studios hjälpte oss mycket i uppstarten av utvecklingen av vår hybridmiljö på Textile Fashion Center."

Frida Stålhandske

Producent, Textile Fashion Center

"Vasakronan ville skapa liv och energi i kvarteret Södertull där det fanns flera större vakanser samt att den nya strategin för kvarteret pekade ut platsen som innovativ och nytänkande. Därför krävdes ett nytt koncept som var just nytänkande.

Att kunna erbjuda fler små och nya koncept ett billigt alternativ för att komma ut i fysisk butiksmiljö vilket också skulle bidra till uppfattningen om platsen som innovativ var en grundtanke som också har genomsyrat projektet.

Beyond us har fungerat som en del i stråkstrategin för Södertull för att locka nya hyresgäster till de vakanta lokalerna som nu har hyrts ut.

Man skapar en unik identitet genom att ha ett starkt kurerat butikskoncept som kan ge området en unik identitet och differentiera sig från andra stråk och platser. Det kan, om man lyckas, hjälpa till att skapa ett starkt platsvarumärke vilket också var ambitionen."

Jesper Örtengren

Affärsutvecklingschef Handel, Vasakronan

"Beyond Us är ett uppskattat inslag i kvarteret Södertull på flera sätt. Kunderna har varit otroligt positiva och som aktivering har Beyond Us bidragit på ett bra sätt till uthyrningen av andra lokaler i kvarteret. Den övergripande visionen för Södertull är att det ska vara ett urbant nytänkande kvarter och det måste man säga att Beyond Us har bidragit till på ett bra sätt. Konceptet var ett sätt för oss att aktivera en plats i ett kvarter som vid den tidpunkten behövde liv och energi. Beyond Us fungerar helt enkelt som en bra platsaktivering.Vi har även exempel på en del varumärken som först testade Beyond Us och som sedan har flyttat till permanenta lokaler eller vårt koncept Open Spot.Det har varit otroligt spännande och lärorikt att tillsammans med våra duktiga entreprenörer Frida Roos och Petra Hodel på Voii Studios få möjlighet att utveckla konceptet till vad det blev, ”Beyond Us – The Urban Market”. Voii Studios är engagerade, lojala och drivna som ser till helhetens bästa och hittar lösningar även i de tuffa situationerna. Framför allt räds de inte för att själva göra vad som krävs för att nå positiva resultat."

Eric Sjöstedt

Affärschef Handel, Vasakronan

Vad vi har gjort tidigare

Let's get in touch!

Från tomma bottenvåningar till sprudlande affärskoncept
Från otrygga platser till levande kvarter
Från spretigt innehåll till en gemensam etableringsstrategi

Vi älskar att höra era galna idéer och storslagna drömmar.
Hör av er idag så bokar vi in ett förutsättningslöst möte!

Can't wait!