hej!

Vår passion är framtidens retail, synergier mellan online & offline och framtidens shoppingupplevelse.
Uppdraget är att optimera försäljningen, upplevelsen, driftsprocesserna och anpassa dem till din verksamhet.

Tillsammans kommunicerar vi med era kunder på ett sätt som är meningsfullt för dem!

Frigör tid till att fokusera på rätt saker

Vi utvärderar och förbättrar rutiner och processer inom försäljning och drift. Detta genom att effektivisera dagliga processer enligt Lean och Kaizen med målet att frigöra värdefull tid för dig att vara tillgänglig och spendera med dina kunder.

Flera studier visar att konsumenter är villiga att spendera sina pengar på upplevelser istället för produkter, det handlar inte om att äga utan att göra. Vår vision är därför att skapa en ny, unik och kundorienterad shoppingupplevelse.  Vi vet vad som krävs för att engagera kunden i butiken och i produkterna som kommer att förbättra resultatet på sista raden.

Vi erbjuder långsiktiga strategier men också vid enstaka tillfällen om så önskar.

Butiksdrift

Uppgradera din butik att nå sin fulla potential med hjälp av våra verktyg och vägledning.

Vi utför uppdrag tillsammans med dig in din butik som kommer att skapa ökad försäljning och lönsamhet.

  • In-store implementering
  • Skapa en framgångsrik butik
  • Produktplaceringstrategier
  • Personalplanering och schema-optimering
  • Ytoptimering

Visual merchandising

Visual merchandising är en stark marknadsförings-strategi inom passiv försäljning som säkrar maximal försäljning av butiksytan. Det är ett effektivt sätt att kommunicera med, engagera med och skapa starka relationer till dina kunder.

Vi vet att med rätt verktyg och riktlinjer är ett nytt optimerat resultat nära till hands.

Försäljning

Eller aktiv service som vi väljer att kalla det. Sälj och service handlar inte bara om transaktionen av produkter utan interaktioner människor emellan. Vi är övertygande om att det går att överträffa kundens förväntningar genom att fokusera på sakerna som är meningsfulla. Detta betyder att vi kommer att guida och motivera dig och ditt team att vara den bästa genom att bygga relationer med kunderna på ditt eget sätt.

Digitala strategier​

Vi hjälper varumärken att möta sin målgrupp i de relevanta kanalerna som de rör sig inom, för att sedan utvärdera och utveckla dessa så att starka och genuina relationer skapas.

  • Konsultering
  • Workshops
  • Mätningar och analyser
  • Implementering

Samarbetspartners