Store Operations träningsprogram, halv dag

Mer värde - Mindre arbete

Inspirerande halvdagsträning med fokus på svaret på frågan; Hur blir vi effektivare och hur arbetar vi för att ständigt förbättra?

Vi erbjuder dig verktyg för att frigöra tid från operativt arbete för att fokusera på aktiv försäljning genom att effektivisera de dagliga processerna. Detta görs i enlighet med Lean och Kaisen - kontinuerlig förbättring

Generellt vad som rävs för att skapa den bästa kundupplevelsen och försäljningen i butikerna idag 

Planering och tydliga mål

Mervärde

Allt om JIT - just in time ​

Summering

Uppföljning 

Store Operations träningsprogram, 2 dagar

Mer värde - Mindre arbete

Två hela dagars träningsprogram i din egen butik fylld med inspiration och en givande hands-on praktisk del.
Vi granskar de grundläggande metoderna och skräddarsyr de dagliga processerna utifrån dina behov och förutsättningar. Resultatet kommer att bli en utvärdering och förbättring av rutiner i operativ verksamhet och försäljning genom effektivisering av det dagliga arbetet.

Detta görs i enlighet med Lean och Kaisen - kontinuerlig förbättring.

DAG 1

 

Generellt vad som rävs för att skapa den bästa kundupplevelsen och försäljningen i butikerna idag 

 

Utvärdering av nuvarande rutiner och tips om förbättringsmöjligheter

Utveckling av dagliga processer anpassade till butiksförhållandena

Allt om JIT - just in time 

DAG 2

Genomgång från dag 1

 

Workshop ​

Summering

Uppföljning

Det förbättrade operativa arbetet frigör viktig tid för kundmötet. Dessutom utvecklar vi en försäljningsmodell som tillgodoser den framtida kundens behov på bästa möjliga sätt med kunden. Detta gör vi genom workshops, föreläsningar och aktivt arbete i försäljningsmiljön.