Sälj & service träningsprogram, halv dag

Hur överträffar vi kundens förväntningar och skapar en fantastisk upplevelse

Inspirerande halvdagsträning med fokus på varför fysisk detaljhandel fortfarande är relevant och hur vi som säljare kan göra skillnaden.

Vi erbjuder dig verktyg för att fokusera på aktiv försäljning och service där vi överträffar kundernas förväntningar.

Generellt vad som krävs av oss som säljare idag för att skapa den bästa kundupplevelsen i fysisk handel idag. 

 

Vad är skillnaden mellan online och offline upplevelsen.  

Kundtyper och hur vi kommunicerar med de olika 

Hjärtat i aktiv försäljning 

Sälj & service träningsprogram, 2 dagar

Hur överträffar vi kundens förväntningar och skapar en fantastisk upplevelse

Två hela dagar fyllda med inspiration, information och tillämpliga metoder och verktyg på aktiv försäljning och hur vi överträffar kundernas förväntningar.

DAG 1

Generellt vad som krävs av oss som säljare idag för att skapa den bästa kundupplevelsen i fysisk handel idag. 

 

Vad är skillnaden mellan online och offline upplevelsen.  

Kundtyper och hur vi kommunicerar med de olika

 

Produktkunskap och vård

DAG 2

genomgång från dag 1

Workshop - Hjärtat i aktiv service ​

Vi tränar på allt vi lärt oss under dag 1

Summering

Uppföljning 

Det förbättrade operativa arbetet frigör viktig tid för kundmötet. Dessutom utvecklar vi en försäljningsmodell som tillgodoser den framtida kundens behov på bästa möjliga sätt med kunden. Detta gör vi genom workshops, föreläsningar och aktivt arbete i försäljningsmiljön.