Visual Merchandising träningsprogram, halv dag

Upplev din butik i ett nytt ljus

Inspirerande halvdags träningsprogram där vi presenterar nyheter och trender i produktpresentation och den nya konsumenten. Vi går igenom de stora funktionerna i hur butiken kan bli en framgångsrik försäljningskanal.

Generellt vad som rävs för att skapa den bästa kundupplevelsen och försäljningen i butikerna idag

Butiksplan och kundvarv

Produktplaceringsmetoder

Inspiration om de senaste trenderna inom visual merchandising och den nya konsumenten

 

Summering

Uppföljning

Store Operations träningsprogram, 2 dagar

Upplev din butik i ett nytt ljus

Inspirerande och praktisk träningsprogram där vi dag för dag hjälper dig att bygga inspirerande, ombytlig och säljande miljöer som skapar mervärde för kunden. Detta genom anpassade paketlösningar som passar dina behov. Nedan hittar du ett förslag till paket. Det går att ändra så det matchar till dina specifika behov.

DAY 1

Generellt vad som rävs för att skapa den bästa kundupplevelsen och försäljningen i butikerna idag genom visual merchandising    

Från idé till implementering 

Information om riktlinjer och verktyg 

 

Inspiration om de senaste trenderna inom visual merchandising och framtidens konsumenter

Produktplaceringsmetoder

 

Butiksplanering och kundservice 

 

Butiksgenomgång som sätter grunden för vårt fortsatta arbete

 

Produktkunskap och vård

DAY 2

Genomgång från dag 1

Workshop - Uppbyggnad av miljöer/ butiksfönster och exponera produkter på ett säljande och inspirerande sätt. Vi övar på allt vi lärt oss under dag 1

Summering

Uppföljning

Det förbättrade operativa arbetet frigör viktig tid för kundmötet. Dessutom utvecklar vi en försäljningsmodell som tillgodoser den framtida kundens behov på bästa möjliga sätt med kunden. Detta gör vi genom workshops, föreläsningar och aktivt arbete i försäljningsmiljön.